Category Archives: kunst

Halvitrine expositie Vogels op de cm2 – Museum Meermanno

Halvitrine expositie Vogels op de cm2 – Museum Meermanno

‘Vogels op de cm2’ is een nieuw vogelboek in Nederland: het is uniek, volledig up-to-date en beeldschoon. Voor de eerste keer verschijnt een vogelboek met als beelddrager de internationale postzegel. Museum Meermanno presenteert het boek op 19 maart 2017 en presenteert in de halvitrine de ontstaanswijze van dit bijzondere boek.

Tweehonderdzesenzestig vogelsoorten uit Nederland worden getoond op even zoveel postzegels uit 109 landen onder het motto ‘vogels kennen geen grenzen’. Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft de door Tom Loorij geschreven teksten bij de zegels geredigeerd en gezorgd dat het een strak geordend overzicht van de Nederlandse avifauna is geworden. Het boek laat een reis door de geschiedenis van het tekenen van vogels zien en dat op de cm2. Een echt gevecht om die kleine ruimte, want dat is de postzegel toch,  te vullen met een sterk beeld.

Het boek telt 552 pagina’s, meet 17 x 12 cm en is 5 cm dik en is in vorm een kleine hommage aan een van de eerste zakdetermineervogelgids van Nederland, het in 1937 verschenen ‘Zien is Kennen’. Het boek is gedrukt op 60 grams Ibo One papier met een Japanse bindwijze, harde linnen kaft en een leeslintje. En niet te vergeten, voorzien van twee zegels in verdiepte, gepreegde rechthoeken.  Een luxe editie heeft ook een drukknopsluiting en enkele verrassingen.

De samenstellers zijn Peter Müller en Tom Loorij, het ontwerpwerk is van Karen Polder en de voorwoorden zijn geschreven door directeur Sovon Theo Verstrael en illustrator/kunstenaar Siegfried Woldhek.

Zie voor meer informatie ook:

– http://www.uitgeverijmuller.nl

http://www.vogelsopdecm2.nl